Love Song in Winter (Winter Sonata)

“Snow flurries began to fall and they swirled around people’s legs like house cats. It was magical, this snow globe world.” 

Mihran Kalaydjian Playing Love Song in Winter Sonata

Special thanks to all my fans who participated.

Mihran Kalaydjian Playing Love Song in Winter Winter Sonata

Music Arrangements: Edward Khoury

Record Labels: Paramount Studios

=======================================

 

My caress goes away without cause,

I got my fingers … In the wind, when passing,

the caress that wanders without destiny or object,

the lost caress who will pick it up?

 

I could love tonight with infinite piety,

I was able to love the first one who came right to get there.

Nobody arrives The flowery paths are alone.

Missing car, roll … will shoot …

 

If in the eyes you kiss this night, traveler,

if the branches shudder a sweet sigh,

If you oppress your fingers a small hand

It takes you and leaves you, it gets you and leaves.

 

If you do not see that hand, or that mouth that kisses,

If it’s the air who weaves the illusion of kissing,

Oh, traveler, you have the eyes like heaven,

In the molten wind, will you recognize me?

========================================

Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

===========================================

 

“Angels We Have Heard On High – The Best Christmas Song I’ve Ever Heard

“And when we give each other Christmas gifts in His name, let us remember that He has given us the sun and the moon and the stars, and the earth with its forests and mountains and oceans–and all that lives and move upon them. He has given us all green things and everything that blossoms and bears fruit and all that we quarrel about and all that we have misused–and to save us from our foolishness, from all our sins, He came down to earth and gave us Himself.”

 

Angels We Have Heard On High

“Our hearts grow tender with childhood memories and love of kindred, and we are better throughout the year for having, in spirit, become a child again at Christmastime.”

“Angels We Have Heard On High”

Angels we have heard on high
Sweetly singing o’er the plains
And the mountains in reply
Echoing their joyous strains

Angels we have heard on high
Singing sweetly through the night
And the mountains in reply
Echoing their brave delight

Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo

Oh shepherds, why this jubilee?
Why your joyous strains prolong?
What the gladsome tidings be
Which inspire your heavenly song?

Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo

Come to Bethlehem and see
Him whose birth the angels sing
Come adore on bended knee
Christ the Lord the newborn King

Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo

Gloria in excelsis Deo
Angels we have heard
Angels we have heard on high
Angels we have heard

Angels we have heard on high
Angels we have heard on high
Angels we have heard on high
Oh in excelsis Deo

 

Autumn Serenade

Autumn Serenade – song by a beautiful Armenian voice and her name is SONA RUBENYAN. “Autumn shows us how beautiful it is to let things go.”

Sona Rubenyan / Autumn Serenade – SONA RUBENYAN / Ashnan serenad

Elita Harutyunyan, Author of the speeches

Author of music, Vazgen Koloyan

Lyrics in English:

The day dusk slowly, when you were away from me,

Life became futile, lost the dung, became one-on-one.

She was dumb, relaxed, faded, and brought her autumn.

 

And that autumn bloomed me in colors, bewildered me,

My heart took him.

And that autumn serenade played me,

And the mild bridge took my wind …

 

In the rain, I will tell the story to my ears,

And I will ask him to leave you lost my dream,

The slow, thin whispers came autumn.

 

And that autumn bloomed me in colors, bewildered me,

My heart took him.

And that autumn serenade played me,

And the mild bridge took my wind …

 

Return to my sun in the autumn,

Bring me colors, bring a dream.

 

The autumn yellow colors barked me, bewitched me,

My heart took him.

And that autumn did not care for you anymore,

My love took away …

My love took away …

=========================

The Lyrics in Armenian Language:

Խոսքերի հեղինակ՝ Էլիտա Հարությունյան

Երաժշտության հեղինակ՝ Վազգեն Քոլոյան

 

Օրը մթնեց դանդաղ, երբ ինձնից դու հեռացար անհետ,

Կյանքն անիմաստ դարձավ, կորցրեց խինդը, միագույն դարձավ:

Խամրեց, հանգչեց, մարեց, իր հետ աշուն բերեց:

 

Ու այդ աշունը գույներով ինձ կախարդեց, կախարդեց ինձ,

Սիրտս իրեն վերցրեց:

Ու այդ աշունը սերենադ ինձ նվագեց,

Ու քամին մեղմ սերս տարավ…

 

Հորդ անձրևին կամաց կպատմեմ ես պատմությունը իմ,

Ու կխնդրեմ նրան քեզ թողնել կորած երազը իմ,

Դանդաղ, մեղմ շշուկով եկավ աշունը թով:

 

Ու այդ աշունը գույներով ինձ կախարդեց, կախարդեց ինձ,

Սիրտս իրեն վերցրեց:

Ու այդ աշունը սերենադ ինձ նվագեց,

Ու քամին մեղմ սերս տարավ…

 

Վերադարձի՛ր իմ արև դու աշնան,

Բե՛ր ինձ գույներ, բե՛ր երազանք:

 

Աշունը դեղին գույներով ինձ կախարդեց, կախարդեց ինձ,

Սիրտս իրեն վերցրեց:

Ու այդ աշունը չնայեց այլևս քեզ,

Սերս տարավ անհետ…

Սերս տարավ անհետ…

 

The Music Played – Piano & Guitar

Mihran Kalaydjian on Piano – The Music Played – Piano & Guitar 

“Life is like a piano. What you get out of it depends on how you play it.”

Artist: Matt Monro
Genre: Adult Contemporary
Location: Coronado Island

 

 

 

Lyrics:

An angry silence stayed where love had been
And in your eyes a look I’ve never seen
If I had found the words you might have stayed
But as I turned to speak the music played

As lovers danced their way around the floor
I suddenly watched you walk towards the door
I heard a friend of yours suggest you stay
And as you took his hand the music played

Across the darkened room the fatal signs I saw
We’d been something more than friends before
Well, I was hurting you by clinging to my pride
He had been waiting and I drove him to your side

I couldn’t say the things I should have said
Refused to let my heart control my head
But I was made to see the price I paid
And as he held you close the music played
And as I lost your love the music played
Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use

© 2017 Paramount Studios& Element Band All Rights Reserved

Beauty Beauty Melody

Mihran Kalaydjian Beauty Beauty – OV SIRUN SIRUN

Lyrics by Levon Mirijanyan
Arranged by: Erik Sahakyan
Produced & Mixed by: Nick Egibyan
Directing by: K.S.

Mino Element Band Members

Aram Kasabian – Lead Guitar
Sevan Manoukian – Drummer
Hratch Panossian – Bass
Samer Khoury – Violin
Tony Amer – Saxophone
Haim Cohen – KeyBoard
Albert Panikian – Trumpet
Nicole Del Sol – Percussion
Dana Debos – Trombone

Lyrics:

Oh, my beauty,
Why you came over?
My heart
She took away Why you?
You have no equal,
Oh, how good you are!
Rushed after
Thee soul …

Life a burden,
Fleeting passion,
But Loses Time
Power over love!
And as long as I breathe
And runs in the veins of blood,
Only Thee I live:
You Are My Love !!!

Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use

© 2017 Paramount Studios& Element Band All Rights Reserved

Just Walk Away

Just Walk Away

 

I know I never loved this way before
And no one else has loved me more
With you I’ve laughed and cried
I have lived and died
What I wouldn’t do just to be with you

I know I must forget you to go on
I can’t hold back my tears too long
Though life won’t be the same
I’ve got to take the blame
And find the strength I need to let you go

Just walk away
Just say goodbye
Don’t turn around now you may see me cry
I mustn’t fall apart
Or show my broken heart
Or the love I feel for you

So walk away
And close the door
And let my life be as it was before
And I’ll never never know
Just how I let you go
But there’s nothing left to say
Just walk away

There’ll never be a moment I’ll regret
I’ve loved you since the day we met
For all the love you gave
And all the love we made
I know I’ve got to find the strength to say

Just walk away
Just say goodbye
Don’t turn around now you may see me cry
I mustn’t fall apart
Or show my broken heart
Or the love I feel for you

So walk away
And close the door
And let my life be as it was before
And as you leave
I know I love you more
Just how I let you go
But there’s nothing left to say
Just walk away.

 

 

I’LL Love You Forever I promise you – [Michael Bolton]

I’LL Love You Forever I promise you- Michael Bolton

 

I will promise you, yes I promise to
Love you for all your life
Love you every day and night
I will always be there for you
I’ll be in your arms, you’ll be in my heart

I’ll love you forever, I promise you
We’ll be together, our whole life through
There’s nothin’ that I, I wouldn’t do
With all of my heart, I promise you

I will take your hand, and I’ll understand
Share all your hopes and dreams
Show you what love can mean
Whenever life just gets too much for you
I’ll be on your side, to dry the tears you cry

Oh I will always be in your arms
And you will always be the flame
within my heart

There’s nothin’ in this world I wouldn’t do
I promise you

 

 

Take My Heart

This is a very special piece with piano and Duduk instrument ( The Armenian duduk is one of the oldest music instruments in the history of mankind.)

 

The lyrics of this instrumental ” Take my Heart” is following:

“I wish you were a flower in my garden. I wish you were a bird flying over my garden. I wish you were with me, my love. Stay with me, don’t cause me too much pain. You may take my heart away if you wish, only please don’t leave me. Stay with me and I will do anything for you.”

==============================

Arman Demerjian – duduk, lead vocals
Mihran Kalaydjian- Piano
Aram Kasabian – Lead Guitar
Hratch Panossian – Bass
Samer Khoury – Violin
Tony Amer – Saxophone
Haim Cohen – KeyBoard
Albert Panikian – Trumpet
Nicole Del Sol – Percussion
Dana Debos – Trombone
Roman Calote – accordion

===========================================

The duduk translates the pain and sorrow of the Armenian people and all that we went through…hearing the duduk sends shivers down my spine and through my soul, I think of my ancestors who perished during the Armenian Genocide and our lost lands…especially with “My Home”, this piece is a memorial to the Armenian Genocide, think of the Armenian families being massacred and forced from their homes onto the death marches and outright massacre.

===============================

Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use

© 2016 Paramount Studios& Element Band All Rights Reserved

Two Guitars – Charles Aznavour

 

Two Guitars – Charles Aznavour
LES DEUX GUITARES (Charles Aznavour)

Two guitars by firelight
Strummed by gypsies’ fingers
On a restless ??? of night
Every memory lingers

They don’t know that deep in me
There’s a sadness burning
For my youth once wild and free
In her hands returning

E khê raz, is cho raz
Is chê mênaga mênaga raz
E khê raz, is cho raz
Is cho mênaga mênaga raz

Play now gypsies, play for me
Hide my inner voices
Tantalising endlessly
Offering no choices

A heavy heart, but my head is light
And my legs are hollow
I will drink again tonight
And all the nights that follow

E khê raz, is cho raz
Is chê mênaga mênaga raz
E khê raz, is cho raz
Is cho mênaga mênaga raz

Let me laugh and let me sing
Let me drown in my sorrow
Help me stop remembering
Give me back tomorrow

Come and let the good wine pour
Liquor makes me blameless
Give me more and more
Get me drunk and painless

E khê raz, is cho raz
Is chê mênaga mênaga raz
E khê raz, is cho raz
Is cho mênaga mênaga raz

Two guitars against my head
With their playing persistance
For all the futile days ahead
Full of vain existance

So, what is life, why live anyhow
Question your creator
We’re alive and living now
And dead a minute later

E khê raz, is cho raz
Is chê mênaga mênaga raz
E khê raz, is cho raz
Is cho mênaga mênaga raz

When you see my body drop
??? me ??? waking
Then your two guitars can ???
Gypsy music making

Let me hear your haunting theme
For my soul demands it
Until I am too drunk to dream
??? and I command it

E khê raz, is cho raz
Is chê mênaga mênaga raz
E khê raz, is cho raz
Is cho mênaga mênaga raz

Different dreams

 

Painter: Peter Wever
Oscar Benton ~ Different dreams

Lyrics:

Our honeymoon is over
And the best days of our love are dead and gone
Instead of growing closer
This time goes on and on
We’re getting miles apart
Don’t get beside me as before
And when we kiss goodnight I find

That since we’re sharing the same bed
we’re not sharing the same dreams anymore
That since we’re sharing the same bed
we’re not sharing the same dreams anymore

We’re using the same bathroom
Where your personal things are lying close to mine
And I know that our clothes
Are drying on the same line

When friends come to call
They’ll read our names on the door
If they could read our minds
They’d find

That since we’re sharing the same bed
we’re not sharing the same dreams anymore
That since we’re sharing the same bed
we’re not sharing the same dreams anymore

We’re talking about problems
But we keep our feelings deep inside
We never say a tender word
We couldn’t, even if we tried

It’s hard to realize you’re the girl I’ve been waiting for
‘Cause when we kiss goodnight I find

That since we’re sharing the same bed
we’re not sharing the same dreams anymore
That since we’re sharing the same bed
we’re not sharing the same dreams anymore