Beauty Beauty Melody

Mihran Kalaydjian Beauty Beauty – OV SIRUN SIRUN

Lyrics by Levon Mirijanyan
Arranged by: Erik Sahakyan
Produced & Mixed by: Nick Egibyan
Directing by: K.S.

Mino Element Band Members

Aram Kasabian – Lead Guitar
Sevan Manoukian – Drummer
Hratch Panossian – Bass
Samer Khoury – Violin
Tony Amer – Saxophone
Haim Cohen – KeyBoard
Albert Panikian – Trumpet
Nicole Del Sol – Percussion
Dana Debos – Trombone

Lyrics:

Oh, my beauty,
Why you came over?
My heart
She took away Why you?
You have no equal,
Oh, how good you are!
Rushed after
Thee soul …

Life a burden,
Fleeting passion,
But Loses Time
Power over love!
And as long as I breathe
And runs in the veins of blood,
Only Thee I live:
You Are My Love !!!

Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use

© 2017 Paramount Studios& Element Band All Rights Reserved

HOME MY NATIVE

HOME MY NATIVE – Arabo Ispiryan -ՏՈՒՆ ԻՄ ՀԱՅՐԵՆԻ — Արաբո Իսպիրյան

This is simply a very touching, emotional Armenian Song called ” Home My Native” – I miss my home and homeland…

 

 

HOME MY NATIVE –

Produced by: Mona Roberts Production
Director: Vahe Harutyunyan
Music & Lyrics: Arman Antonyan
Arrangement & Recording: Garik Araqelyan
Choreogrophy: Gohar Grigoryan
Admin: Levon Asryan
D.O.P. Hrach Manucharyan

I miss my native home
You are a stronghold of powerful fathers I
You chapel You are our dearly
mothers home
I pray God bless.

You chapel You are our dearly
mothers home
I pray God bless.

Strangeness of my life.
Armenian spirit I live fearless
I will embrace you and me
myself, kparvem
I’m afraid I do not take karots.

I will embrace you and me
myself, kparvem
I’m afraid I do not take karots.

You have taken away, robbed, arrested
are
Your monasteries destroyed my home
native,
Khachkarerd tears klvanam,
I beg you to call, let me
I will go back home.

Khachkarerd tears klvanam,
I beg you to call, let me
I will go back home.

You dartsel a foreign prisoner,
Vordined captured alien,
Warm your heart on ice
formed, frozen
Autumn became spring.

Your warm heart of sarutsner
formed, frozen
Autumn became spring.

You have taken away, robbed, opponents ambush
are
Your monasteries destroyed my home
native,
Khachkarerd tears klvanam,
Call Oh, let me
I will go back home.

Khachkarert tears klvanam,
Call Oh, let me
I will go back home.

I beg you to call, let me
I will go back home …

================================

Կարոտում եմ տուն իմ հայրենի
Դու ամրոցն ես հզոր հայրերի
Դու մատուռն ես դու մեր քնքուշ մայրերի, հայրենիք

Աղոթում եմ Աստված պահպանի։

Դու մատուռն ես դու մեր քնքուշ մայրերի, հայրենիք
Աղոթում եմ Աստված պահպանի։

Օտարություն իմ կյանքից անկախ
Հայի ոգով ապրում եմ անվախ
Ես կդառնամ ու իմ գիրկը քեզ կառնեմ, կփարվեմ
Վախենում եմ կարոտս չառնեմ։

Ես կդառնամ ու իմ գիրկը քեզ կառնեմ, կփարվեմ
Վախենում եմ կարոտս չառնեմ։

Քեզ խլել են, թալանել են, կալանել են
Քո վանքերը, ավիրել են տուն իմ հայրենի,
Խաչքարերդ արցունքներով կլվանամ,
Աղաչում եմ, կանչիր, թույլ տուր տուն դառնամ:

Խաչքարերդ արցունքներով կլվանամ,
Աղաչում եմ, կանչիր, թույլ տուր տուն դառնամ։

Դու դարծել ես օտարի գերի,
Որդինեդ գերի օտարին,
Քո տաք սրտում սառույցներ են գոյացել, քարացել
Գարուններդ աշուն են դարձել:

Քո տաք սրտում սառուցներ են գոյացել, քարացել
Գարուններդ աշուն են դարձել։

Քեզ խլել են, թալանել են, դարանել են
Քո վանքերը ավիրել են տուն իմ հայրենի,
Խաչքարերդ արցունքներով կլվանամ,
Աղաչում եմ կանչիր, թույլ տուր տուն դառնամ:

Խաչքարերտ արցունքներով կլվանամ,
Աղաչում եմ կանչիր, թույլ տուր տուն դառնամ։

Աղաչում եմ, կանչիր, թույլ տուր տուն դառնամ…

Save The Best For Last

 

“Save The Best For Last”

Sometimes the snow comes down in June
Sometimes the sun goes round the moon
I see the passion in your eyes
Sometimes it’s all a big surprise

‘Cause there was a time when all I did was wish
You’d tell me this was love
It’s not the way I hoped or how I planned
But somehow it’s enough

And now we’re standing face-to-face
Isn’t this world a crazy place?
Just when I thought our chance had passed
You go and save the best for last

All of the nights you came to me
When some silly girl had set you free
You wondered how you’d make it through
I wondered what was wrong with you

‘Cause how could you give your love to someone else
And share your dreams with me
Sometimes the very thing you’re looking for
Is the one thing you can’t see

But now we’re standing face-to-face
Isn’t this world a crazy place?
Just when I thought our chance had passed
You go and save the best for last

la da da da – da da.-

Sometimes the very thing you’re looking for
Is the one thing you can’t see

Sometimes the snow comes down in June
Sometimes the sun goes round the moon
Just when I thought our chance had passed
You go and save the best for last

You went and saved the best for last
Yeah…

 

I beg of you

I beg of you not to fear
If people call those ambitious, ambitious simply, and not humble;
Those that are rascals, rascals simply, and not noble;
Those that are distant, distant simply, and not present.

I beg of you don’t ever fear
A frank word that is spoken;
A frank word never kills a person,
It only makes a closed wound open.

If you are a child and you are hungry,
Never fear to cry loudly;
Since if a child never cries loudly,
No one will give it breast feeding.

Never fear to scrub a rusty cup,
Never fear, it will not rotten.
Never fear to write the truth about that which is false,
For in so doing you will not undo that which is false.

I beg of you to do some maths just for a while,
But on condition not to add up the just to be unjust,
But that you divide the unjust with the just;
Not to add up sympathy to sorrow,
But that you divide sympathy with sorrow.

Don’t ever boast around by the question,
But that you be proud with the solution,
With correct open brackets,
The remainder and also the quotient.

I beg of you to be also a little aware of the psycho,
So that if a child with his sad song is mourning his parent’s death,
I beg of you don’t ever stop him simply because his song is not good enough.
I beg of you never to bother me and make me involved
In such questions and ones alike.

“Never Thought (That I Could Love)”

love-more-than-before1

Can I touch you?
I can’t believe that you are real
How did I ever find you?
You are the dream that saved my life
You are the reason I survived
Baby…

I never thought that I could love
Someone as much as I love you
I know it’s crazy but it’s true
I never thought that I could need
Someone as much as I need you
I Love You…

Can I hold you?
Girl your smile lights up the sky
You are too beautiful for the human eye
You are the dream that never dies
You are the fire that burns inside
Baby…

I never thought that I could love
Someone as much as I love you
I know it’s crazy but it’s true
I never thought that I could need
Someone as much as I need you
I Love You…

You are the sunshine in the sky
You are the sparkle in my eyes

I never thought that I could love
Someone as much as I need you
I know it’s crazy but it’s true
I know it’s truelove
I never thought that I could need
Someone as much as I need you
I LOVE YOU